தலைப்புச் செய்தி

7-ஆம் மூவாண்டுப் பொதுக்கூட்டம் 

 

மதிப்புக்குரிய உறுப்பினர்களே, வணக்கம்.  

நமது சங்கத்தின் 7-ஆம் மூவாண்டுப் பொதுக்கூட்டம் சனிக்கிழமை,    26-09-2020-ஆம் நாளன்று  நடைபெற்றது.

 

அது தொடர்பான விவரங்களை உங்களுக்கு மின்னஞ்சல் மூலம்   அனுப்பியிருக்கிறோம்.   

 

உங்கள் நல்லாதரவுக்கு மிக்க நன்றி.

 

அன்புடன்,

தலைவரும் செயலவையும்

சிங்கப்பூர்த் தமிழாசிரியர் சங்கம்