2022

 
​சிங்கப்பூர்த்  தமிழாசிரியர்  சங்கத்தின்  2022-ஆம் ஆண்டு நடவடிக்கைகள்.

2022-ஆம் ஆண்டின் தமிழ்மொழி விழாவை முன்னிட்டு சிங்கப்பூர்த் தமிழாசிரியர் சங்கம் தமிழவேள் கோ.சாரங்கபாணி நினைவுச் சொற்பொழிவுக்கு ஏற்பாடு செய்திருந்தது. 

அந்நிகழ்வைப் பற்றிய காணொளி இ​தோ.

 
MITT '22 logo.bmp
MITT 2022_3.bmp
MITT 2022_1.jpg