2010 சங்க நிகழ்வுகள்

சிங்கப்பூர்த் தமிழாசிரியர் சங்கக் கட்டடத் திறப்புவிழா 

March 2010

சிங்கப்பூர்த் தமிழாசிரியர் சங்கக் கட்டடத் திறப்பு விருந்து நிகழ்ச்சி

March 2010

சிங்கப்பூர்த் தமிழாசிரியர் சங்க

நன்றி நவிலல் விருந்து.